header
חברי הפלמ"ח
במרכז המידע תמצאו את השמות והפרטים של חברי הפלמ"ח מיום היווסדו ועד פירוקו. המידע קשור ליחידות בהם שרתו הלוחמים, לספרים, עדויות וסרטים המופיעים באתר.
הפרטים וקורות החיים הם על דעת כותביהם. רוב המידע נמסר על ידי החברים ובני המשפחות. פרטים נוספים נלקחו, לעיתים, ממאגרי מידע חיצוניים.

טופס עדכון פרטי חבר פלמ"ח:
  • עברית
  • English

למאגר החברים