header
אות הגבורה
במסגרת שבוע הגבורה של יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון (חנוכה תשע"ז, 2016), הושקה תצוגת מקבלי אות הגבורה בבית הפלמ"ח.

עם סיום מלחמת העצמאות הוחלט לתת ציונים לשבח על מעשי גבורה ואומץ לב מול פני האויב. לאחר דיונים רבים הוחלט על שני-עשר גיבורים אשר יקבלו את אות הגבורה. הוא הוענק לכל לוחם על ש"גילה גבורה למופת בחרפו נפשו בשדה הקרב".

תעודת הקלף נחתמה על ידי נשיא המדינה פרופסור חיים וויצמן ועל ידי ראש הממשלה ושר הביטחון מר דוד בן-גוריון. התעודות הוענקו בטקס רב רושם אשר נערך ביום פטירתו של חוזה המדינה תיאודור הרצל, כ' בתמוז תש"ט, 17 יולי 1949.

מקרב מקבלי האות, שבעה לוחמי היו חברי פלמ"ח, שנים מחטיבת גולני, שנים מחטיבת גבעתי ולוחם מחטיבה 8.

לוחמי הפלמ"ח: יוחאי בן-נון, יזהר ערמוני, יאיר רחלי, אברהם אביגדורוב, עמנואל לנדאו, צבי זיבל, זרובבל הורביץ.

לוחמי גולני: אריה עצמוני ואמיל בריג.

לוחמי גבעתי: בן ציון לייטנר ורון פלר.

לוחם חטיבה 8: סימן-טוב גנה.

סיפורי גבורתם מופיעים באתר הפלמ"ח.
מראה כללי של תצוגת מקבלי אות הגבורה במלחמת העצמאות


הכיתוב על קיר חדר תצוגת מקבלי אות הגבורה


תמונותיהם וסיפור גבורתם של מקבלי אות הגבורה במלחמת העצמאות