header
תערוכות מתחלפות
בבית הפלמ"ח מוצגות מספר תערוכות מתחלפות. האחת במבואת הבניין והשניה בחצר הגדולה המקיפה את בניין המוזיאון. המבקרים נהנים מתצוגה מיוחדת של תערוכות הקשורות להווי הפלמ"ח, לוחמיו, מלחמת העצמאות והמאבק להקמת מדינת ישראל.

לודביג בלום מצייר את המאבק לעצמאות 1946 – 1948.
אוצר: זאב לכיש מנהל מוזיאון הפלמ"ח.
מעצב: חב' "עיצובים".
התערוכה, בקומת המבואה של "בית הפלמ"ח" מורכבת מתמונות שצייר לודביג בלום בשנים 1946 – 1948 כשהיא נעה סביב שלושה צירים...
אוצר: זאב לכיש מנהל מוזיאון הפלמ"ח וצוות המוזיאון
מעצב: זאב אלדר
התערוכה, בחורשת "בית הפלמ"ח", מורכבת מעשרים הגדלות של קטעים משירי אלתרמן, כאשר לכל שיר מצורף צילום אופייני מקורות הפלמ"ח והתקופה