header
מוצגים
בית הפלמ"ח אוצר בקרבו מוצגים רבים מתקופת הפלמ"ח. החל מפריטי לבוש: סגינים, מדים, מעילים, כובעי גרב, תרמילים שונים. המשך בפריטים מיוחדים של נופלי הפלמ"ח אשר נמסרו על ידי המשפחות למשמורת בבית הפלמ"ח. ביניהם: כלי נגינה, מדליות, כלי נשק, סכינים. פריטים נוספים הם כלי בישול, פרימוסים, כפיות, נעליים, אביזרי חגור ועוד. רוב המוצגים נמצאים במחסן של הארכיון ואינם מוצגים לציבור. פריטים נבחרים נמצאים בחדר הספרייה ובאוצר תמונות הפלמ"ח. רשימת המוצגים ותמונותיהם נמצאים באתר.
לארכיון המוצגים