header
מפות
במרכז המידע מצויות כ-50 מפות הקשורות למבצעים ולקרבות בהם נטלו חלק חברי הפלמ"ח.
המפות מחולקות לפי החזיתות השונות. חלק מהמפות – פעילות, יש ללחוץ עליהן כדי להפעילן.
המפות הנוספות מופיעות בהתאם לקרבות והמבצעים.
לעיון בפרטי המבצעים והקרבות, יש ללחוץ על 'הרחבה' לאחר העלאת המפה.
למפות - לחץ כאן