header
ספריה
בבית הפלמ"ח ספריה ובה למעלה מ-3000 ספרים, ביניהם ספרים מעיזבונם של חברי פלמ"ח וספרים לזכר חברים שנפלו. הספרים מאורגנים לפי יחידות חומר. לצד הספרים קיימים גם אוספים מיוחדים של עדויות, סרטי וידיאו, תמלילים של סרטי "אוהלי פלמח", ארכיונים אישיים, עזבונות של חברי פלמ"ח, חומרים על הפלמ"ח, פעולותיו ואנשיו במהלך שנות פעילותו. הספרים אינם ניתנים להשאלה. הספרייה היא ספריית עיון ויש להגיע אליה על מנת לעיין בחומרים המצויים בה. תקצירים של הספרים נמצאים באתר הפלמ"ח. הספרייה פתוחה בימים א-ה בשעות 0900-1500. רצוי לתאם מראש במידה ומבקשים לערוך מחקר בספרייה. טלפון: 050-6298734 - אלדד.
לספריה