header
מאגר מידע פלמ"ח
1200 מושגים נכתבו אודות הפלמ"ח – מהקמתו ועד פירוקו.
תיאור פעולות הפלמ"ח, התארגנות במסגרת עבודה ואימונים, מבצעים במסגרת 'תנועת המרי' ובמיוחד תרומתם המכרעת של לוחמי הפלמ"ח בקרבות מלחמת העצמאות.
פרקים מיוחדים מספרים על תרבות והווי בפלמ"ח, על הפלוגות הראשונות ועל מורשת הפלמ"ח, על הסיירים, על המפקדים ועל תורת הלחימה באימונים ובקרב, שהונחלה לצה"ל. 

אל המושגים מקושרים שמות, מקומות, תמונות וסרטים. בבית הפלמ"ח קיים ארכיון תיעודי הכולל מרכז מידע ממוחשב, תיקים אישיים, ספרייה ובה אלפי כותרים, עדויות רבות, סרטים ומוצגים. הארכיון פתוח לציבור בימים א-ה בשעות 08:00-15:00. רצוי לתאם טלפונית במידת הצורך למספר - 050-6298734. ארכיון הפלמ"ח הוא חלק מהיחידה לארכיונים טרום-צה"ליים בארכיון צה"ל. מנהל הארכיון הוא ד"ר אלדד חרובי ואחראית ההנצחה והספרייה היא פנינה ירוחמי.

למאגר המידע