header
צור קשר
צור קשר
מוזיאון הפלמח:
טלפון להזמנת ביקור: 03-5459800
פקס: 03-6436964
דוא"ל להזמנת ביקורים:
palmach_reservation@mod.gov.il


עמותת דור הפלמח ע"ר:
טלפון: 03-6416484, 03-6438460
פקס: 03-6414716
דוא"ל: hapalmach@walla.com

מנהל מוזיאון הפלמ"ח - זאב לכיש
דוא"ל: (לא להזמנת ביקורים): palmach_museum@mod.gov.il
מען למכתבים: מוזיאון הפלמ"ח, יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון, ת.ד. 952 קרית-אונו 55108.

שאלות והערות הקשורות לתולדות הפלמ"ח, מילוי טפסים של קורות החיים ופרטים על האתר:
ד"ר אלדד חרובי, מנהל הארכיון
טלפון: (לא להזמנת ביקורים)  03-5459812
נייד: (לא להזמנת ביקורים)  052-2974616, 050-6298734
פקס: 03-6437524
דוא"ל: harouvi.eldad@gmail.com

כתובת:
בית הפלמ"ח רחוב חיים לבנון 10
ת"ד 65080 תל-אביב, 61650

ליצירת קשר עם אנשי דור ההמשך של הפלמ"ח - שאלות, הרשמה, מסירת פרטים אישים:
יחיעם חורב - מרכז "דור ההמשך" של עמותת דור הפלמ"ח
דוא"ל: palmach.org@gmail.com